Lantbruk och Maskinhallar

Det spelar ingen roll vart i processen du befinner dig. Vi kan hjälpa dig!

Vi samprojekterar gärna med andra aktörer eller tar hand om hela projekteringen själva. 

Lager och Logistik

Sporthallar och Evangemang

Industri och Produktion

Lantbruk och Maskinhallar

Kontorslokaler

Handel

STOR VALFRIHET,
MYCKET MÖJLIGHETER

Stommen anpassas helt utifrån din verksamhet och är anpassningsbar till alla möjliga vägtyper och tak. Materialet väljs med tanke på vilka krav som ställs på värmeisolering och brandskydd. 

DET SKA VARA
ENKELT

Genom oss får du en enkel och smidig lösning. Det ska vara enkelt att bygga och äga en byggnad. En byggnad med oss är en enkel process som blir som du tänkt dig – utan att tumma på kvalitén eller funktionen. 

PBS KUNDCASE

Avklarade Lantbruk och Maskinhallar projekt!

TJÄNSTER OCH PRODUKTER 

Mer inom Stålbyggnader 

och övriga tjänster!

En stålbyggnad från PBS består av en stabil konstruktion med lång hållbarhet. Vi tar allt ansvar för stålbyggnaden och täcker allt från projektering till montage. Funderar du på att bygga en stålhall kan du genom oss få en trygg och enkel lösning.

TJÄNSTER

PRODUKTER

BYGGNADER